Posted on

Hjälp med att flytta pianot

Ska du flytta ett piano eller ett annat tungt och otympligt föremål rekommenderas du inte att göra det själv. Ett tips är att ta hjälp av en flyttfirma där personalen har erfarenhet av att bära och flytta på olika föremål. På så vis minskar risken att både skada både föremålet och dig själv vid förflyttningen.

Bära på rätt sätt

När det kommer till stora och otympliga föremål så som ett piano är det extremt viktigt att man bär på rätt sätt. Både för att inte skada föremålet men framför allt för att inte skada kroppen. Att dra på sig skador i samband med att man bär tungt är inte ovanligt och man kan få långdragna besvär. På en flyttfirma är personalen väl medvetna om hur man bör bära sig åt för att flytta på tunga och otympliga föremål utan att göra sig illa. De har även hjälpmedel för att på bästa sätt kunna flytta det önskade föremålet från en plats till en annan.

Kommer fram välbehållet
Förutom risken att skada sig själv vid ett försök att på egen hand flytta på ett piano är även risken stor att själva pianot skadas. Man kan tappa fästet eller slå emot något som gör att skador på föremålet uppstår. Har man inte erfarenhet av att bära tungt an det vara väldigt svårt att på ett smidigt sätt utföra flytten. Även i detta avseende kan det vara värt att anlita en flyttfirma vid en förflyttning av ett piano.

Flytta eller förflytta?
Oavsett om du själv ska flytta från en bostad till en annan och vill ha med dig ditt piano, eller om du har sålt det eller ska förflytta det av något annat skäl kan det vara en bra anledning att ta hjälp med att få det förflyttat. Vid en försäljning är det bra att komma överens med köparen om vem som ska ansvara för flytten och eventuellt bekosta hjälpen för att utföra jobbet. En flyttfirma har förutom erfarenhet av att bära tungt även ett lämpligt fordon att frakta pianot i så att det inte ska ta skada under transporten.

Genom att ta hjälp när du ska flytta ditt piano håller du det både helt och intakt samtidigt som din kropp inte riskerar att utsättas för skador. Det kan vara en god idé att låta en erfaren flyttfirma ta hand om förflyttningen även om de naturligtvis kommer ta betalt för att utföra jobbet. Vid en skada på pianot kan det bli väldigt kostsamt och om du gör dig illa kan de få långvariga konsekvenser, så kanske är det värt att ändå lägga en slant för att få ordentlig hjälp.